Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών panel σε επαγγελματικό χώρο

Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη επαγγελματικού χώρου. | Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω NEt-metering.

Project Gallery