ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΜΟΤΙΒΑ
Άριστη ποιότητα και υψηλή αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες  

Σχέδια και μοτίβα δικής μας κατασκευής που μπορούν να τοποθετηθούν σε οδικές αρτηρίες και ιστούς φωτιστικών

Όλα τα σχέδια είναι ιδανικά για όλες τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή και ποιότητα. Τα υλικά κατασκευής ακολουθούν πιστά τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.