Εξοικονόμηση χώρου για ένα 

καθαρότερο περιβάλλον

Το σύστημα υπόγειων κάδων κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα, σε κέντρα πόλεων αλλά και γειτονιές. Η Α.Κ Καλλινικίδης γνωρίζοντας τις ανάγκες των δήμων και των πόλεων φέρνει την νέα υπηρεσία SOREVO με τα δικά της συστήματα απορριμμάτων. Τα υπόγεια συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι η πιο φιλική μέθοδος τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τους χρήστες. Στην Ευρώπη εφαρμόζονται εδώ και μερικά χρόνια ενώ η εφαρμογή τους συνεχώς εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, καθώς πρόκειται για την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων από άποψη υγιεινής. Οι υπόγειοι κάδοι μπορούν να αποθηκεύσουν έως και τέσσερις φορές τον όγκο των συμβατικών κάδων. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τις κοινοτικές υποδομές, τη διαχείριση των απορριμμάτων, και επηρεάζει θετικά την αισθητική της περιοχής που τοποθετείται.
Ένα από τα πλεονεκτήματα των υπόγειων κάδων είναι ότι κρατούν τα απορρίμματα προφυλαγμένα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, αδέσποτα ζώα. Οι αστικές ζώνες γίνονται πιο καθαρές, χωρίς δυσάρεστες οσμές.

​Μάθετε περισσότερα

Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα:

-Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα του χώρου χάρις στην υπόγεια εγκατάσταση των κάδων. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.
-Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα.
-Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και ελέγχεται με βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών χάρις στην στεγανότητα του συστήματος.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα

-Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα
-Δυνατότητα απασχόλησης υπαρχόντων απορριμματοφόρων
-Το περιορισμένο βάρος του κάδου επιτρέπει εύκολο χειρισμό του γερανού, υψηλότερη ασφάλεια και γρήγορη διαδικασία αποκομιδής.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

-Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα
-Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδαμινές
-Μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών
-Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις
-Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα

-Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών

Βρείτε μας στα:

  • Facebook

Αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα μας με Ενεργειακές, Έξυπνες και Αισθητικά ξεχωριστές λύσεις φωτισμού

Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης

Νικόπολη, Ελευθερίας 36
TK 56437

E-mail info@ak-kallinikidis.gr
Tηλέφωνο 2310 684 824
Fax 2310 684 330

Πιστοποιημένη και Εξειδικευμένη Εταιρία σε συστήματα φωτισμού και βιώσιμης ενέργειας