ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αναδείξτε την δημόσια περιουσία χαρίζοντας ένα μοναδικό ύφος 

Τα ιστορικά κτίρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, καταλαμβάνοντας συνήθως εξέχουσες θέσεις μέσα στο δομημένο περιβάλλον. Τα οικοδομήματα αυτά αποτελούν πόλο έλξης του ενδιαφέροντος του κοινού είτε όταν πρόκειται για μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς είτε για κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια−πλατείες, δημαρχεία, σχολεία, μνημεία κ.α  Το ενδιαφέρον του θεατή γίνεται πιο έντονο κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν τα ιστορικά αυτά κτίρια φωταγωγούνται.