Δήμος Φλώρινας

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού στους οδικούς άξονες του Σακουλέβα ποταμού

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Οδοφωτισμού στους οδικούς άξονες του Σακουλέβα ποταμού.

Project Gallery