ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Αυξήστε την παραγωγικότητα και μειώστε τα ατυχήματα

Ο φωτισμός στη βιομηχανία κατέχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση των εργαζομένων. Οι βιομηχανικές μονάδες σημειώνουν ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας λόγω του φωτισμού, ενώ λόγω του μεγάλου ύψους των εγκαταστάσεων η συντήρηση ή η αντικατάσταση των λαμπτήρων είναι αρκετά δαπανηρή, ειδικά εφόσον απαιτείται διακοπή της παραγωγής.  Με τη χρήση του φωτισμού LED τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται πλήρως διότι οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τους συμβατικούς, αποτρέποντας έτσι τις συχνές αντικαταστάσεις τους. Σε αντίθεση με όλους τους παραδοσιακούς λαμπτήρες, τα συστήματα φωτισμού LED εκπέμπουν ελάχιστη θερμότητα. Η θερμότητα που εκπέμπεται από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 20%.